Referenties

The House of Change (THOC)

 • Uitdaging: klanten THOC begeleiden doorheen leer- en veranderingstrajecten.
 • Resultaten:
  • Directiecomité’s hebben een duidelijke veranderboodschap die aangeeft wat het resultaat en doel is van het traject
  • Leidinggevenden kunnen omgaan met de eigen weerstand en weerstand van anderen
  • Medewerkers hebben nieuwe vaardigheden verankerd in hun dagdagelijkse praktijk
  • Heel de organisatie heeft (deels) meegeschreven aan een nieuw verhaal voor de organisatie
  • Medewerkers over de ganse organisatie/team voelen zich mee verantwoordelijk voor het succes van de organisatie/team

Sportdienst Heist-op-den-Berg (HODB)

 • Uitdaging: Sportclubbestuurders verbinden om samen een voetbalverhaal voor HODB te vormen.
 • Resultaten
  • Ambassadeurs uit de verschillende clubs die de samenwerking over de clubgrenzen heen willen coördineren
  • Verbinding en vertrouwen tussen de mensen uit de verschillende clubs
  • Gedeeld jeugdbestuur voor de betrokken clubs
  • Gemeenschappelijke initiatieven

Vereniging personen met een handicap (VFG)

 • Uitdaging: samenwerken tussen provinciale afdeling bij uitvoering van nieuwe beleidsplan
 • Resultaten:
  • Nieuw beleidsplan in co-creatie ingevuld
  • Charter met samenwerkingsprincipes ondertekend door alle partijen
  • Verbinding en vertrouwen tussen mensen van verschillende afdelingen

Studiedienst Nationaal Verbond voor Socialistische Mutualiteiten (NVSM)

 • Uitdaging: formuleren van strategische gezondheidsdoelstellingen
 • Resultaten
  • Vijf krachtige gezondheidsdoelstellingen per sector en in totaal zestig gezondheidsdoelstellingen.
  • Afstemming van de gezondheidsdoelstellingen over de sectoren heen
  • Deelnemers kennen de voor- en nadelen van verschillende scenario’s en weten onder welke voorwaarden ze wat kunnen aanvaarden.

Ibogem

 • Uitdaging: coaching traject medewerkers Ibogem rond klantgerichtheid
 • Resultaten:
  • Belang van klantgericht gedrag bij elk individu vergroot
  • Bereidheid van medewerkers om klantgerichter te handelen
  • Wij-verhaal naar de klant

Vonk

 • Uitdaging: nieuwe teamsfeer installeren na fusie van Wivo en SBR
 • Resultaten:
  • Aandacht voor vragen, bezorgdheden en weerstand bij medewerkers
  • Functioneringsprincipes team VONK
  • Een positief klimaat creëren van efficiënte samenwerking, open communicatie en een goede relatie tussen mensen