Referenties

Sportdienst Heist-op-den-Berg (HODB)

 • Uitdaging 1: Team jeugd en sport samen begeleiden om na een reorganisatie samen een kwaliteitsvolle dienstverlening uit te werken.(2019)
 • Resultaten
  • Uitwerken van gedragen nieuwe visie, strategie en functioneringsprincipes voor het team.
  • Opstellen van een actieplan dat toewerkt naar de gedeeld droom.
 • Uitdaging 2: Sportclubbestuurders verbinden om samen een voetbalverhaal voor HODB te vormen (2018)
 • Resultaten
  • Ambassadeurs uit de verschillende clubs coördineren de samenwerking over de clubgrenzen heen willen coördineren
  • Verbinding en vertrouwen tussen de mensen uit de verschillende clubs
  • Gedeeld jeugdbestuur voor de betrokken clubs
  • Gemeenschappelijke initiatieven

Vereniging personen met een handicap (VFG)

 • Uitdaging: samenwerken tussen provinciale afdeling bij uitvoering van nieuwe beleidsplan (2018-2019)
 • Resultaten:
  • Nieuw beleidsplan in co-creatie ingevuld
  • Charter met samenwerkingsprincipes ondertekend door alle partijen
  • Verbinding en vertrouwen tussen mensen van verschillende afdelingen

Vonk

 • Uitdaging: nieuwe teamsfeer installeren na fusie van Wivo en SBR (2017)
 • Resultaten:
  • Aandacht voor vragen, bezorgdheden en weerstand bij medewerkers
  • Functioneringsprincipes team VONK
  • Een positief klimaat creëren van efficiënte samenwerking, open communicatie en een goede relatie tussen mensen

Ibogem

 • Uitdaging: coaching traject medewerkers Ibogem rond klantgerichtheid (2016)
 • Resultaten:
  • Belang van klantgericht gedrag bij elk individu vergroot
  • Bereidheid van medewerkers om klantgerichter te handelen
  • Wij-verhaal naar de klant

Studiedienst Nationaal Verbond voor Socialistische Mutualiteiten (NVSM)

 • Uitdaging: formuleren van strategische gezondheidsdoelstellingen (2015)
 • Resultaten
  • Vijf krachtige gezondheidsdoelstellingen per sector en in totaal zestig gezondheidsdoelstellingen.
  • Afstemming van de gezondheidsdoelstellingen over de sectoren heen
  • Deelnemers kennen de voor- en nadelen van verschillende scenario’s en weten onder welke voorwaarden ze wat kunnen aanvaarden.

The House of Change (THOC)

 • Uitdaging: klanten THOC begeleiden doorheen leer- en veranderingstrajecten (2013-Heden)
 • Resultaten:
  • Directiecomités hebben een duidelijke veranderboodschap die aangeeft wat het resultaat en doel is van het traject
  • Leidinggevenden kunnen omgaan met de eigen weerstand en weerstand van anderen
  • Medewerkers hebben nieuwe vaardigheden verankerd in hun dagelijkse praktijk
  • De volledige organisatie schreef mee aan een nieuw verhaal voor de organisatie
  • Medewerkers over de ganse organisatie/team voelen zich mee verantwoordelijk voor het succes van de organisatie/team